Hummer 850WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Hummer 850WG

Hummer 850WG

  • Hoạt chất: Fipronil 600g/kg + Imidacloprid 150g/kg + Thiamethoxam 100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa