Huiup 48SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Huiup 48SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Huikwang Corporation
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/cà phê