Huibomb 25EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Huibomb 25EW

  • Hoạt chất: Tebuconazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Huikwang Corporation
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/lúa