Hostox 480SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Hostox 480SC

Hostox 480SC

  • Hoạt chất: Thiacloprid (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa