Hosithion 30EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Hosithion 30EC

Hosithion 30EC

  • Hoạt chất: Fenitrothion 25% (250g/l) + Fenvalerate 5% (50g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóc Môn
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ xít hôi/ lúa, sâu ăn tạp/ lạc