Hosavil 5SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Hosavil 5SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóc Môn
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn, lem lép hạt/ lúa, đốm lá/ lạc, thán thư/ điều, rỉ sắt/cà phê, vàng rụng lá/ cao su