Horse 10SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Horse 10SC

  • Hoạt chất: Bispyribac-sodium (min 93 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng