Hoptara2 600EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Hoptara2 600EC

Hoptara2 600EC

  • Hoạt chất: Buprofezin 100g/l + Fenobucarb 500g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa