Honixon 30WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Honixon 30WP

Honixon 30WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 12% + Bispyribac-sodium 18%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng