Homata 200EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Homata 200EC

Homata 200EC

  • Hoạt chất: Fipronil 50g/l + Indoxacarb 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa