Hoả tiễn 50 SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Hoả tiễn 50 SP

Hoả tiễn 50 SP

  • Hoạt chất: Chlorobromo isocyanuric acid (min 85%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa