Higlyphosan 480SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Higlyphosan 480SL

Higlyphosan 480SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ vải