Highplant 10 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Highplant 10 WP

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    điều hòa sinh trưởng lúa