Hifi 1.8 EC, 3.6EC, 5.4EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Hifi 1.8 EC, 3.6EC, 5.4EC

Hifi 1.8 EC, 3.6EC, 5.4EC

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM ACP
  • Đối tượng phòng trừ:

    1.8EC: sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié/lúa 3.6EC, 5.4EC: sâu cuốn lá/ lúa