Hidrocop 77WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Hidrocop 77WP

Hidrocop 77WP

  • Hoạt chất: Copper Hydroxide
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/ lúa