Heygold 200SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Heygold 200SE

Heygold 200SE

  • Hoạt chất: Dinotefuran 100g/l + Novaluron 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa