Hextric 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Hextric 250SC

Hextric 250SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt, khô vằn/lúa