Hextop 5SC, 150SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Hextop 5SC, 150SC

Hextop 5SC, 150SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 1g/l (50g/l) + Hexaconazole 49g/l (100g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Việt Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    5SC: khô vằn/lúa 150SC: lem lép hạt, khô vằn /lúa; vàng rụng lá/cao su