Hexin 5SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Hexin 5SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khử trùng Nam Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá, lem lép hạt/ lúa