Hexca 275EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Hexca 275EC

  • Hoạt chất: Carbendazim 250g/l + Hexaconazole 25g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX-TM Tô Ba
  • Đối tượng phòng trừ:

    Thán thư/cao su, rỉ sắt/cà phê