Hexalazole 300SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Hexalazole 300SC

Hexalazole 300SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 50g/l + Tricyclazole 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV SX XNK Đức Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Khô vằn, đạo ôn/lúa; rỉ sắt, thán thư/ cà phê; héo đen đầu lá/ cao su; thán thư/điều, đốm lá/lạc