Het-shots 65OD, 75OD – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Het-shots 65OD, 75OD

Het-shots 65OD, 75OD

  • Hoạt chất: Cyhalofop butyl 55g/l (65g/l) + Penoxsulam 10g/l (10g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TM và Đầu tư Bắc Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng