Hero super 350EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Hero super 350EC

Hero super 350EC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 150g/l + Fipronil 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Thọ Khang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa