Henri 4GR, 30EC, 60SC, 155WP, 280WP, 500WG, 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Henri 4GR, 30EC, 60SC, 155WP, 280WP, 500WG, 750WG

Henri 4GR, 30EC, 60SC, 155WP, 280WP, 500WG, 750WG

  • Hoạt chất: Fipronil 3g/kg, (29g/l), (59g/l), (130g/kg), (30g/kg), (400g/kg), (30g/kg) + Imidacloprid 1g/kg, (1g/l), (1g/l), (25g/kg), (250g/kg), (100g/kg), (720g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    4GR, 30EC, 60SC, 500WG: sâu cuốn lá/ lúa 155WP: sâu phao/ lúa 280WP, 750Wg: rầy nâu/ lúa