Helloone 120WP, 140WP, 370SC, 513EC, 550EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Helloone 120WP, 140WP, 370SC, 513EC, 550EC

Helloone 120WP, 140WP, 370SC, 513EC, 550EC

  • Hoạt chất: Buprofezin 100g/kg (120g/kg), (10g/l), (1g/l) (20g/l) + Fenobucarb 10g/kg (10g/kg), (10g/l), (511g/l), (500g/l) + Thiamethoxam 10g/kg (10g/kg), (350g/l), (1g/l), (30g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    120WP, 550EC: Rầy lưng trắng/lúa140WP, 370SC, 513EC: rầy nâu/lúa