Heco 600 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Heco 600 EC

  • Hoạt chất: Butachlor (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa, lạc, mía, đậu tương