Headline 100CS, 200FS, 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc điều hòa sinh trưởng » Headline 100CS, 200FS, 250EC

Headline 100CS, 200FS, 250EC

  • Hoạt chất: Pyraclostrobin (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: BASF Vietnam Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    100CS: Đạo ôn, lem lép hạt/lúa 200FS: Xử lý hạt giống điều hòa sinh trưởng/ ngô 250EC: kích thích sinh trưởng/ngô, cà phê, đậu tương, lạc