HD-pingo 300SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » HD-pingo 300SC

HD-pingo 300SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 50g/l + Tricyclazole 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Hằng Duy
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa