Hd-Glyphotop 480SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Hd-Glyphotop 480SL

Hd-Glyphotop 480SL

  • Hoạt chất: Glyphosate trimesium
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Hằng Duy
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ đất không trồng trọt