Hd-Fortuner 150EC IE-max 150EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Hd-Fortuner 150EC IE-max 150EC

Hd-Fortuner 150EC IE-max 150EC

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 50g/l + Indoxacarb 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Hằng Duy
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa