HD-co 2,4 500SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » HD-co 2,4 500SL

HD-co 2,4 500SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Hằng Duy
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/lúa gieo