HD-Alzozin 650EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » HD-Alzozin 650EC

HD-Alzozin 650EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos ethyl 550g/l + Cypermethrin 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Hằng Duy
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/lúa