HD 207 1 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

HD 207 1 SL

  • Hoạt chất: α-Naphthalene Acetic Acid (α-N.A.A)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa