Hatsang 40 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Hatsang 40 EC

Hatsang 40 EC

  • Hoạt chất: Flusilazole (min 92.5 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, vàng lá/ lúa