Happymy 240EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Happymy 240EC

Happymy 240EC

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 20g/l + Permethrin 220g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa