Haly super 450WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Haly super 450WP

Haly super 450WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 100g/kg + Cyhalofop butyl 50g/kg + Quinclorac 300g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng