Halt 5% WP (32000 IU/mg) – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Halt 5% WP (32000 IU/mg)

Halt 5% WP (32000 IU/mg)

  • Hoạt chất: Bacillus thuringiensis var.kurstaki
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ lạc