Hakivil 5SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Hakivil 5SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư VTNN Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Khô vằn/lúa