Hải cẩu 3.0EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Hải cẩu 3.0EC

Hải cẩu 3.0EC

  • Hoạt chất: Abamectin 2% + Emamectin benzoate 1%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương