Hai bon – D 80 WP, 480SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Hai bon – D 80 WP, 480SL

Hai bon – D 80 WP, 480SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    80WP : cỏ/ lúa, ngô 480SL: cỏ/ lúa