Hagucide 40EC, 70WG, 150WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Hagucide 40EC, 70WG, 150WG

Hagucide 40EC, 70WG, 150WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV Akita Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    40EC, 70WG: Sâu cuốn lá/lúa 150WG: Sâu cuốn lá/ lúa, nhện gié/ lúa