Hagold 75Wg – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Hagold 75Wg

  • Hoạt chất: Methylamine avermectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH CeC Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa