Greensun 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Greensun 50EC

Greensun 50EC

  • Hoạt chất: Quizalofop-P-Ethyl (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nam Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ lạc