Greenstar 20EC, 20TB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Greenstar 20EC, 20TB

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa, chè