Gradf 200WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Gradf 200WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 40g/kg + Propisochlor 160g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Nhật Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng