Google 30WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Google 30WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX GNC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa