Goodcheck 700WP, 780WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Goodcheck 700WP, 780WP

Goodcheck 700WP, 780WP

  • Hoạt chất: Diflubenzuron (min 97%) 200g/kg (430g/kg) + Nitenpyram 500g/kg (350g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    700WP: Rầy nâu/lúa780WP: rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ/lúa