Good 150SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Good 150SC

  • Hoạt chất: Flufiprole 50g/l + Indoxacarb 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện gié/ lúa