Gone super 350EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Gone super 350EC

Gone super 350EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 50g/l + Tebuconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BMC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt, khô vằn/lúa; rỉ sắt/ cà phê