Gomi 72.5WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Gomi 72.5WP

  • Hoạt chất: Thiophanate-methyl 35% + Tricyclazole 37.5%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa